Loading...

Tjänster

Add a Medical AB är specialiserat på konsultlösningar för funktioner inom Medical Affairs och Clinical Development, för allt från minsta start-up till största internationella life science-bolag.

Du och ditt företag kan få hjälp med både kortare eller längre uppdrag, som vid särskilt viktiga och arbetsintensiva perioder eller vid en anställds tillfälliga frånvaro.

Du får hjälp av etablerad och kvalificerad personal som ofta har andra pågående anställningar eller uppdrag, och drivs av att det är roligt att jobba och göra skillnad.

Vi erbjuder dig kompetens inom våra två fokusområden:

Clinical Development:
• Planering av kliniska studier inom fas 2-4
• Projektledning under pågående kliniska studier
• Strategisk rådgivning vid klinisk utveckling

Medical Affairs:
• Extra MSL (Medical Scientific Liaison) eller annan extern Medical Affairs-personal, tex inför och under lansering
• Medicinsk strategisk planering och stöd i alla delar av produktlivscykeln
• Medicinsk dokumentation till myndigheter, tex ansökan om läkemedelsförmån till TLV
• Planering och genomförande av innovativa RWE (real-world evidence)-studier
• Särskilda projekt med behov av ökad medicinsk kompetens
• Uppbyggnad av Medical Affairs-organisationer
• Modernt ledarskap inom nordiska Medical Affairs-organisationer