Loading...

Kompetens

Andreas Fasth, MSc PhD
Grundare och konsult

Andreas Fasth har en bakgrund som biomedicinare från Umeå universitet, och akademisk forskning som immunolog och disputerad forskare vid Reumatologens forskningslaboratorium på Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Sedan 2008 har Andreas varit verksam inom life science-industrin inom Medical Affairs på direkt operationella tjänster som MSL och Medical Advisor, chefsbefattningar som nordisk Medical Lead, och inom Clinical Development, bland annat på nuvarande position som Head of Clinical Developments.

Genom tidigare tjänster har Andreas erfarenhet från lokalt, regionalt och globalt arbete inom Medical Affairs och under de flesta stadierna i produktlivscykeln.

Andreas har arbetat inom flera olika terapiområden, och har särskild kompetens inom immunologi och inflammatoriska sjukdomar, med fokus på dermatologi och reumatologi.

Andreas har initierat och utvecklat flera kliniska studier och analyser, varav en är en potentiellt banbrytande klinisk studie inom dermatologi.

En av dessa studier har lett till patentansökan där Andreas står som uppfinnare.

Andreas har ett brett närverk inom både start-up och stora företag inom svensk och nordisk life science-industri.

Kontakta Add a Medical här för komplett CV och utförligare kompetensbeskrivning.